Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.43
ze dne 10.12.2007

Usnesení k pronájmu pozemku p.č. 752/44

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY  o ukončení pronájmu pozemku p.č.752/44 pod garáží včetně manipulační plochy  o výměře 40m2 v lokalitě řadových garáží U Boroviček.Garáž je v jeho vlastnictví .Garáž prodává a žádá  ukončení smlouvy  ke 31.12 2007. Nový nájemce pozemku  pan XY

II. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku  p.č.752/44 pod garáží včetně manipulační plochy o výměře 40m2 s platností od 1.1.2008  mezi MČ Praha 17 a panem XY a ukončení nájmu pozemku ke 31.12.2007 s panem XY

III.ukládá vedoucí OSOM uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p.č.752/44 pod garáží včetně manipulační plochy  na nového nájemce pana XY  a ukončit pronájem pozemku s panem XY.
 
IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku příp.jejích dodatků

Tisk Export článku do PDF