Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.5
ze dne 08.10.2008

Usnesení k projektové dokumentaci 4. etapa oprava hřiště ZŠ Španielova

Rada MČ

 I. souhlasí se 4 etapou Oprava hřiště ZŠ Španielova s tím, že bude vypsána  výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu vypsanou  dle  § 12 odst. 3  a §  23 odst .4 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  na služby- zpracování projektové dokumentace 4. etapa oprava hřiště ZŠ Španielova


II. souhlasí s vypsáním výzvy, s financováním z fondu obnovy majetku M.č. Praha 17  z rozpočtu na r. 2008


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF