Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.8
ze dne 28.11.2007

Usnesení k projektové dokumentaci

Rada MČ

I. byla seznámena s projektovou dokumentací na akce:
Výměna oken a zateplení MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy
Výměna oken a zateplení , střecha MŠ Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle §12 odst. 6 a §23 odst. 4 písm. a)  zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zpracování projektové dokumentace na uvedené akce, kterou podala firma Domistav CZ a.s., Průchova  473/45, Praha 5.Nabídková cena bez DPH 240 291 Kč, vč. DPH 285 946 Kč


III. ukládá OÚRI zajistit zpracování smlouvy, starostku pověřuje  podpisem  smlouvy, dále ukládá Bc. Černovskému zapracování do rozpočtu na rok 2008.

Tisk Export článku do PDF