Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.34
ze dne 06.03.2008

Usnesení k projednání návrhu ZHMP k zákonu o regulaci prostituce

Rada MČ

I. zmocňuje starostku Jitku Synkovou k zaslání stanoviska k uvedenému návrhu připravovaného zákona .


II.  ukládá tajemníkovi zabezpečit přípravu stanoviska k výše uvedenému návrhu.

Tisk Export článku do PDF