Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.5
ze dne 02.05.2007

Usnesení k projednání návrhu konceptu změny 1344/00 (prodloužení trasy metra A z Dejvic na Letiště Ruzyně) Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

Rada MČ

I. projednala návrh konceptu změny 1344/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy


II. souhlasí s návrhem konceptu změny Z 1344/00 s připomínkou, že ve stanici Bílá Hora požaduje zapracovat do konceptu změny odbočení trasy Z - napojovací tunely ( prodloužení trasy z Bílé Hory na Zličín – změna Z 1924/07)


III. ukládá OÚRI informovat Odbor územního plánu MHMP
Tisk Export článku do PDF