Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.32
ze dne 23.04.2008

Usnesení k projednání nabídky opětovného vyhotovení mapy a leteckého snímku MČ Praha 17 - Řepy, včetně uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy na tištěné mapě

Rada MČ

I. byla seznámena s nabídkou firmy Kompakt spol. s. r.o. týkající se kompletního servisu v oblasti leteckých fotografií.


II. souhlasí s objednáním leteckého snímku městské části Praha 17 u firmy KOMPAKT spol.s.r.o. včetně kompletního servisu v oblasti leteckých fotografií, včetně uzavření smlouvy o prodeji reklamní plochy na tištěné mapě.


III.  ukládá kanceláři starostky zajištění objednávky na opětovné vyhotovení mapy a leteckého snímku MČ Praha 17 - Řepy a potvrzení smlouvy s výše uvedenou firmou.

Tisk Export článku do PDF