Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.2
ze dne 08.08.2007

Usnesení k projednání investičního záměru na "Polyfunkční dům Praha Řepy, Hofbauerova, Kolínova"

Rada MČ

I. projednala investiční záměr na "Polyfunkční dům Praha Řepy, Hofbauerova, Kolínova". na pozemku č. parc. 342/12 k.ú. Řepy vlastníka a investora stavby firmy ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6.


II. souhlasí se záměrem za podmínek propojení ul. Kolínova do ul. Hofbauerova nebo zajištění vjezdu do garáží z ul. Hofbauerova a tím vyloučení dopravního napojení objektu přes vilovou zástavbu
Tisk Export článku do PDF