Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.6
ze dne 20.08.2007

Usnesení k projednání dodatku víceprací na veřejnou  zakázku malého rozsahu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů "Klimatizace do prostorů pasů, Úřadu M.č. Praha 17"

Rada MČ

I. souhlasí s dodatkem víceprací firmy Miloš Šavrda - KLIMA - OPTIMA, Za Mlýnem 1564/29, Praha 4, IČO 16468643 do prostoru pasů, celková cena prací je bez DPH 78 395,- Kč, s DPH 93 290,- Kč.Rozvod pro přípravu vzduchotechniky na fasádě úřadu pro kanceláře, nabídková cena bez DPH 62 200,- Kč, s DPH 74 018,- Kč , elektroinstalace do prostoru pasů nabídková cena firmy Duomont s.r.o., Armády 214/22,Praha 5,   IČO 271 80 921  bez DPH 16 140,00 Kč. vč. DPH 19 206,60 Kč.

II. ukládá OÚR postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF