Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.3
ze dne 20.08.2007

Usnesení k projednání dodatku č. 1 na veřejnou  zakázku malého rozsahu vypsanou dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů "Výměna oken MŠ Socháňova  č.p. 1175, 1176", Praha 6 - Řepy 

Rada MČ

I. souhlasí s přijetím dodatku č. 1 firmy PROFIFENSTER s.r.o., Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most, IČO 254 92 616, DIČ CZ 254 92 616. Nabídková cena bez DPH nabídková cena bez DPH  80 884,00  Kč., vč. DPH  96 252,00 Kč.


II. ukládá OÚR postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF