Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.5
ze dne 04.06.2007

Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava fasády úřadu MČ Praha 17 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala  přijetí nejvhodnější  nabídky.


II. souhlasí s přijetím  nabídky firmy Domistav CZ, a.s. Foersterova 897, Hradec Králové, provozovna Průchova 573/45, 150 00 Praha 5IČ:274 81107, DIČ:27481107. 
Nabídková cena  bez  DPH 756 188,00 Kč., vč. DPH 899 863,72 Kč.


III. pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

Tisk Export článku do PDF