Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.3
ze dne 04.06.2007

Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Studie rekonstrukce 1.n.p., č.p. 1124 ul. Španielova - ZUŠ"

Rada MČ

I. projednala  přijetí nejvhodnější  nabídky.


II. souhlasí s přijetím  nabídky firmy uchazeče Domistav CZ, a.s., Foersterova 897, Hradec Králové, provozovna Průchova 573/45, 150 00 Praha 5, IČO 274 81 107, DIČ CZ 274 81 107.
Nabídková cena bez DPH 37 773,- Kč., vč. DPH 44 950,- Kč.


III. pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

Tisk Export článku do PDF