Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.55
ze dne 02.09.2009

Usnesení k prohlášení MČ Praha 17 ve věci rekonstrukce bytového domu a příspěvku do fondu oprav

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost Společenství vlastníků pro dům Španielova čp. 1267 – 1269 o ručitelské prohlášení k úvěru na rekonstrukci a modernizaci objektu


II. SCHVALUJE

text prohlášení městské části Praha 17


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu Prohlášení MČ Praha 17 včetně dalších žádostí SVJ o poskytnutí ručení k úvěrům na modernizaci a rekonstrukci objektu


IV. ZMOCŇUJE

starostku MČ Praha 17 k podpisu prohlášení

Tisk Export článku do PDF