Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.43
ze dne 19.05.2008

Usnesení k programu jednání ZMČ dne 28.5.2008

Rada MČ

Rada  projednala program jednání ZMČ dne 28.5.2008


Návrh programu :

1) Kontrola zápisu
2) Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Praze 17
3) Petice nájemníků objektu Makovského 1222 - 1227
4) Petice nájemníků objektu Španielova 1277 - 1283
5)  Schválení zásad postupu při pronájmu obecních bytů
6) IV. etapa  prodeje bytového domu Socháňova č.p. 1132 až 1134
7) Zařazení do seznamu opr.nájemců - b.j.č. 15, Socháňova 1133 -  IV.etapa prodeje bytového domu Socháňova čp. 1132 až 1134
8)  Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 v domě čp. 1145, Makovského
9) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě čp. 1052, Nevanova
10) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě čp. 1222, Makovského
11) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 v domě čp. 1172, Vondroušova
12) Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č.12 v domě čp. 1163, Vondroušova
13) Žádost o uzavření nájemní smlouvy  k bytu č.9 v domě čp. 1195, Vondroušova
14) Pořadí zájemců ve výběrovém řízení na prodej b.j. č 1168/2 ve Vondroušově ul. do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku.
15) Žádost k odkoupení startovacích bytů ul. Nevanova č.p. 1076-1079 do osobního  vlastnictví
16) Dodatečné zařazení do prodeje BJ 1152/2 bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III.etapa
17) Dodatečné zařazení do prodeje BJ 1054/08 bytového domu Nevanova čp. 1053 až 1055 -   prodej IV.etapa
18) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1055/5 pro prodej bytového domu Nevanova   č.p.   1053-1055 - prodej IV.etapa.
19) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1054/9 pro prodej bytového domu Nevanova   č.p.   1053-1055 - prodej IV.etapa.
20) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1054/10 pro prodej BJ bytového domu  Nevanova č.p.  1053 -1055.
21) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1168/6 pro prodej BJ bytového domu   Vondroušova č.p. 1167-1169- prodej II.etapa
22) Volný byt č. 42 o velikosti 1+k.k. s přísl. v 7. patře Žufanova č.p. 1099 - přidělení bytu
23) Volný byt č. 56 o velikosti 2+k.k. s přísl. v 8. patře Jiránkova č.p. 1136 - přidělení bytu
24) Volný byt č. 29 o velikosti 2+k.k. s přísl. v 5. patře Žufanova č.p. 1093 - přidělení bytu
25) Volný byt č. 31 o velikosti 2+k.k. s přísl. v 5. patře Žufanova č.p. 1099 - přidělení bytu
26) Volný byt č. 45 o velikosti 1+k.k. s přísl. v 7. patře Žufanova č.p. 1094 - přidělení bytu
27) Volný byt č. 23 o velikosti 2+k.k. s přísl. v 4. patře Bazovského č.p. 1118 - přidělení bytu
28) Volný byt č. 45 o velikosti 1+k.k. s přísl. v 7. patře Bazovského č.p. 1118 - přidělení bytu
29) Volný byt č. 2 o velikosti 3+1/L s přísl. v 1. patře Španielova č.p. 1290 - přidělení bytu
30) Volný byt č. 23 o velikosti  2+kk v 5. podlaží domu Bazovského  č.p. 1120-přidělení bytu 
31) VŘ na byt č. 14 o vel. 2+kk ve 3. podlaží domu Jiránkova  č.p. 1135
32) Změna oprávněného nájemce b.j. č. 1267/7 pro prodej BJ bytového domu č.p. 1267 - 1269 - prodej III. etapa
33) Prodej bytové jednotky č. 1261/16 Španielova č.p. 1261 k.ú. Řepy oprávněnému nájemci
34) Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17  za rok 2007
34a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v městské části Praha 17   za období od 1.ledna 2007 do 31.prosince 2007
35)  Změny rozpočtu k 30.4. 2008
36)  Změny rozpočtu k 30.4. 2008 - DODATEK
37)  Změny rozpočtu k 31.5. 2008
38)  Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí  2008
39)  Návrh na rozdělení odvodu části výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 17 za rok 2007
40)  Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
41)  Schválení proplacení finanční částky
42)  Náměty a připomínky členů ZMČ

Rada schvaluje návrh programu jednání ZMČ


Rada ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF