Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.42
ze dne 04.05.2009

Usnesení k programu jednání ZMČ dne 13. 5. 2009

Rada MČ

I. PROJEDNALA

návrh programu 19. zasedání ZMČ Praha 17


II. SCHVALUJE

navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF