Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.32
ze dne 04.06.2007

Usnesení k prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku

Rada MČ

I. projednala zprávu OSOM o termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v domě č, 1275, Španielova ul., Praha 6- Řepy.


II. schvaluje ve smyslu ust. § 517 občanského zákoníku prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku v domě č. 1275 v ul. Španielova, kdy kupující je paní XY a stanovuje  náhradní lhůtu k plnění, a to do 6. 6. 2007 . V případě nedodržení ani této náhradní lhůty, zmocňuje Rada starostku MČ Praha 17  k odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví jednotky 1275/3 registrovanou pod číslem  SM0700000064 .


III. ukládá OSOM  postupovat podle usnesení.

Tisk Export článku do PDF