Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.20
ze dne 15.10.2007

Usnesení k prodeji bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o&nbsp; vlastnictví bytů , v ul.&nbsp; Vondroušova č. p. 1150 až 1153, tj. III. Etapa prodej<BR>1. Seznam oprávněných nájemců pro prodej&nbsp; bytových jednotek bytového domu <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vondroušova č.p.&nbsp; 1150 až&nbsp; 1153 v m. č. Praha 17<BR>2. Návrh znění smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Rada MČ

I. projednala  prodej bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o vlastnictví bytů, v ul. Vondroušova č.p. 1150 až 1153 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům, který byl schválen usnesením ZMČ č. 52 ze dne 24.5.2006.

II. doporučuje ZMČ
1. schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném   
     znění zákona o vlastnictví bytů,  v ul. Vondroušova č.p. 1150 až 1153 v m.č. Praha 17    
     oprávněným nájemcům
2. schválit návrh znění smlouvy o převodu vlastnictví jednotky - příloha č .2

III. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF