Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.52
ze dne 02.09.2009

Usnesení k problematice institutu veřejné služby a jejího zřízení v podmínkách MČ Praha 17

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

informaci o stavu zavedení veřejné služby v rámci HLMP a o dalším postupu ÚMČ Praha 17

Tisk Export článku do PDF