Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.30
ze dne 22.07.2009

Usnesení k připomínkování návrhů nařízení HLMP

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

znění návrhů následujících nařízení:

a) nařízení hl. m. Prahy o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov

b) nařízení hl. m. Prahy o zřízení přírodního parku „Smetanka“


II. NEMÁ PŘIPOMÍNKY 

k navrhovanému znění nařízení uvedených v bodě 1. tohoto usnesení.


III. UKLÁDÁ

KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF