Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.9
ze dne 19.08.2009

Usnesení k přijetí nabídky veřejné zakázky pro „Návrh koncepce řízení zařízení pro trávení volného času občanů MČ P17„

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Návrh koncepce řízení zařízení pro trávení volného času občanů MČ P17„


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky firmy CS PROJEKT s. r. o., Radlická 740/113, Praha 5 IČO: 41690206, jejíž nabídková cena je 190 400,- Kč s DPH


III. UKLÁDÁ

odboru školství a kultury zajistit vše potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF