Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.69
ze dne 15.06.2009

Usnesení k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava říms, okapů a části fasády u objektu Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“ a podpis smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na „Oprava říms, okapů a části fasády u objektu Žalanského 68/54, Praha 6 – Řepy“


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky Mozaik s. r. o., Polní 14/788, 162 00 Praha 6 IČO 49357999

Nabídková cena vč. DPH 1 169 264,- Kč bez klempířských prací.


III. UKLÁDÁ

odboru školství a kultury, aby ve spolupráci s odborem územního rozvoje a investic zajistil vše potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF