Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.12
ze dne 12.01.2009

Usnesení k přijetí nabídky na zpracování PD“Rekonstrukce domu č.p. 241, Čistovická „

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané v souladu s ustanovením §12 odst. 3 zákona č.137/2006., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  na zpracování PD „Rekonstrukce domu č.p.241 Čistovická“ .

 
II. souhlasí s přijetím nabídky firmy DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257,108 00 Praha 10   IČ 27642411 , DIČ CZ 27642411. Nabídková cena bez DPH 162 000,- Kč, vč. DPH 192 780,- Kč


Cena za autorský dozor

Autorský dozor bude fakturován měsíčně na základě hodinové sazby a počtu hodin schválených technickým dozorem investora.

Doprava na místo    1300,-Kč/cestu bez DPH , 1547,- Kč/cestu s DPH

Sazba za výkon autorského dozoru 640,- Kč bez DPH,  761,60 Kč s DPH


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo .

Tisk Export článku do PDF