Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.15
ze dne 05.09.2007

Usnesení k přijetí nabídky na vypracování projektové dokumentace "Sanace objektu Jiránkova č.p. 1137, 1138, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala nabídku na vypracování projektové dokumentace "Sanace objektu Jiránkova č.p. 1137, 1138. Projektová dokumentace řeší výměnu oken, zateplení objektu, zateplení střechy a vstupy do objektu.


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy MCT s.r.o., Pražská 16, Praha 10 - Hostivař, IČO: 16555881. Nabídková cena za Jiránkova 1137, Jiránkova 1138 je bez DPH 130 300,-Kč, vč. DPH 155 057,- Kč.


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF