Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.21
ze dne 31.10.2007

Usnesení k přijetí nabídky na akci "Projektová dokumentace k územnímu řízení  Makovského č.p. 1140 - 1145 a č.p. 1222 - 1227, Praha 17 - Řepy a zajištění rozhodnutí o umístění stavby", zajištění financování

Rada MČ

I. projednala Přijetí nabídky na akci "Projektová dokumentace k územnímu řízení  Makovského č.p. 1140 - 1145 a č.p. 1222 - 1227, Praha 17 - Řepy a zajištění rozhodnutí o umístění stavby" a  zajištění financování.


II. souhlasí  s přijetím nabídky firmy MCT s.r.o., Pražská 16, Praha 10 - Hostivař, IČO: 16555881.  Nabídková cena je  bez DPH 565 100,-Kč, vč. DPH 672 469,- Kč., financování bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2008.


III. pověřuje starostku podpisem smlouvy.


IV. ukládá OÚRI postupovat dle tohoto usnesení a  Bc. Černovskému  zahrnout  financování  do rozpočtu na rok 2008.

Tisk Export článku do PDF