Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.9
ze dne 20.08.2007

Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části  na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276.

Rada MČ

I. projednala Zprávu o převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276.

II. rozhodla o převodu zbývajících finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276 ve výši 242 948,02  Kč.

III. ukládá ekonomickému odboru informovat pí Holečkovou - prokuristku společnosti Optimis, spol. s r.o. ve znění tohoto usnesení v termínu do 31.8. 2007.

Tisk Export článku do PDF