Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.31
ze dne 04.06.2007

Usnesení k převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276

Rada MČ

I. projednala Zprávu o převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276

II. rozhodla o převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti městské části na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276 ve výši 399 416,85 Kč.                                              

III. ukládá ekonomickému odboru informovat pí Holečkovou - prokuristku společnosti Optimis, s.r.o.ve znění tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF