Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.5
ze dne 28.11.2007

Usnesení k přehledu  hospodaření s pozemky v majetku MČ Praha 17

Rada MČ

I.  bere na vědomí informaci o hospodaření  s pozemky v majetku MČ Praha 17.


II. ukládá OSOM vyhotovit koncepci  hospodaření s pozemky v majetku MČ Praha 17.

Tisk Export článku do PDF