Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.39
ze dne 20.08.2008

Usnesení k předběžné informaci o nutných krocích k přípravě budování kamerového systému MČ Praha 17 a souvisejících nákladech

Rada MČ

I. bere na vědomí předběžnou informaci o nutných krocích k přípravě budování kamerového systému MČ Praha 17 a souvisejících nákladech.
Tisk Export článku do PDF