Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.2
ze dne 09.04.2008

Usnesení k prázdninovému provozu mateřských škol městské části Praha 17 v červenci a srpnu

Rada MČ

I. byla seznámena s termíny prázdninového provozu mateřských škol v červenci a srpnu

II. souhlasí s termínem prázdninového provozu od 30.6. do 11.7. 2008 v MŠ Pastelka a od 11.8. do 23.8. 2008 v MŠ Socháňova. V období od 14.7. do 8.8. 2008 je provoz mateřských škol z technických důvodů přerušen a zabezpečen v  mateřských školách městské části Praha 6

III. ukládá ředitelkám mateřských škol oznámit omezení nebo přerušení provozu zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané ředitelce mateřské školy nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu mateřské školy zabezpečí ředitelka mateřské školy ve spolupráci s OŠK pobyt dítěte v mateřských školách městské části Praha 6

Tisk Export článku do PDF