Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.1
ze dne 07.05.2008

Usnesení k požadavku na přijetí návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel volného pohybu psů na území hl.m.Prahy

Rada MČ

I. projednala danou problematiku a žádá , aby Rada hl.m.Prahy přijala návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel volného pohybu psů na území hl.m.Prahy.


II. ukládá OŽPD  postoupit přijaté usnesení Odboru ochrany prostředí MHMP, který se bude danou záležitostí zabývat.

Tisk Export článku do PDF