Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.58
ze dne 12.01.2009

Usnesení k petici  - umístění kamerového systému

Rada MČ

I. byla seznámena s odpovědí kontrolního výboru na petici – umístění kamerového systému


II. postupuje petici k projednání na bezpečnostní a dopravní komisi

Tisk Export článku do PDF