Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.12
ze dne 23.04.2008

Usnesení k petici nájemníků objektu Makovského 1222 - 1227

Rada MČ

I. byla seznámena s peticí nájemníků bytového domu Makovského 1222 - 1227  a se stanoviskem kontrolního výboru


II. souhlasí se stanoviskem kontrolního výboru a s účastí zástupce nájemníků v komisi pro výběr dodavatele. Zástupce nájemníků musí splňovat  všechny podmínky, které stanovuje Zákon č. 137/2006Sb., hlava VII.  Zástupce nájemníků, který bude zařazen do komise pro výběr dodavatele se musí vykázat  mandátem v podobě plné mocí od sdružení nájemníků, které je do hodnotící komise vysílá


III.ukládá kanceláři starostky předložit tento materiál na zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 28.5.2008

Tisk Export článku do PDF