Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.13
ze dne 16.06.2008

Usnesení k personální změně v majetkové komisi

Rada MČ

I. bere na vědomí odstoupení pana Pavla Maxy z majetkové komise.


II. schvaluje nového člena majetkové komise pana Antonína Kopeckého.
Tisk Export článku do PDF