Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.15
ze dne 15.10.2007

Usnesení k oznámení změny právní formy společnosti AeskuLab, spol. s r.o. na AeskuLab a.s.

Rada MČ

I. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru s platností od 12.9.2007 na dobu neurčitou se společností AeskuLab a.s., se sídlem Krškova 807/21, Praha 5, IČ: 60470488, DIČ: CZ60470488, výše nájemného činí 65,- Kč/m2/měsíc bez služeb. 


II. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu nebytového prostoru případně jejích dodatků.


III. ukládá OSOM vyrozumět společnost AeskuLab a.s. a ve spolupráci s právníkem postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF