Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 37.14
ze dne 02.07.2008

Usnesení k oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1344/00

Rada MČ

I. projednala oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z1344/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 

 
II. souhlasí a nemá připomínky k vydání změny Z1344/00 (prodloužení metra trasy A Dejvice - Ruzyně) formou opatření obecné povahy


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF