Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.6
ze dne 07.05.2008

Usnesení k oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1000/00

Rada MČ

I. projednala oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy 
 
 
II. souhlasí a  nemá připomínky k vydání změny Z1000/00 (Revizi ÚP SÚ hl. m. Prahy) formou opatření obecné povahy


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF