Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.8
ze dne 24.09.2008

Usnesení k oznámení o společném jednání k návrhu změny Z1439/00 ÚP SÚ HMP

Rada MČ

I. projednala oznámení o společném jednání k návrhu změny Z1439/00 ÚP SÚ HMP "Nová Komořanská"


II. souhlasí a   nemá připomínky ke změně Z1439/00 ÚP SÚ HMP.


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF