Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.2
ze dne 03.06.2009

Usnesení k oznámení o projednávání návrhu změn Z 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

oznámení o projednávání návrhu změn Z 07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy


II. SOUHLASÍ

s ukončením projednávání změn Z1714/07, Z1844/07 ve fázi zadání Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.


III. SOUHLASÍ

se zahrnutím změny Z 1924/07 – prodloužení větve trasy metra A ze stanice Bílá Hora do stanice Zličín, přes Řepy do  konceptu nového územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.


IV.  UKLÁDÁ

OÚRI informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF