Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.3
ze dne 20.10.2008

Usnesení k oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

Rada MČ

I. projednala Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP


II. souhlasí s návrhem zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP, bez připomínek 


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF