Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.7
ze dne 20.05.2009

Usnesení k oznámení o novém projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ HMP

Rada MČ

I. PROJEDNALA

oznámení o novém projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn II ÚP SÚ HMP


II. BERE NA VĚDOMÍ A NEMÁ PŘIPOMÍNKY

k doplněnému návrhu zadání celoměstsky významných změn II. ÚP SÚ HMP


III. UKLÁDÁ

OÚRI informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF