Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.5
ze dne 08.09.2008

Usnesení k osazení světelné signalizace na přechod pro chodce u ulice Na Jivinách-SSZ č.6.805 a na křižovatku Karlovarská- Zadní Jiviny -SSZ č.6.806, v rámci stavby "Rozšíření Karlovarské"

Rada MČ

I. projednala žádost o stanovisko k PD pro územní a stavební řízení "Osazení světelné signalizace na přechod pro chodce u ulice Na Jivinách - SSZ č.6.805 a na křižovatku Karlovarská- Zadní Jiviny -SSZ č.6.806, v rámci stavby "Rozšíření Karlovarské"


II. souhlasí s PD pro územní a stavební řízení, bez připomínek


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové dát na vědomí žadateli stanovisko M.ú. Řepy

Tisk Export článku do PDF