Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.39
ze dne 16.07.2008

Usnesení k opravě hřiště ZŠ Španielova - dodatek projektových prací na softbalové hřiště

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky na zpracování zadávací prováděcí dokumentace "Oprava hřiště ZŠ Španielova" - dodatek projektových prací na softbalové hřiště


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy Sportprojekta Praha s. r. o., Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, IČO: 256 72 886, DIČ: CZ 256 72 886. Nabídková cena bez DPH 25 000 Kč, vč. DPH 29 750 Kč. Souhlasí s financováním z rozpočtu m. č. Praha 17, z částky určené na projekty.


III. ukládá OÚRI Ing. Filipové zajistit potřebné, starostce ukládá podpis objednávky.

Tisk Export článku do PDF