Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.11
ze dne 19.08.2009

Usnesení k oplocení víceúčelového hřiště ZŠ Socháňova, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů „Oplocení víceúčelového hřiště ZŠ Socháňova, Praha 6 – Řepy“


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky uchazeče: Zbyněk Pastrňák, Běhounkova 2530/59, Praha 5, IČO: 480 20 931. Nabídková cena bez DPH 462 428 Kč, vč. DPH 550 289 Kč z důvodu vyšší kvality, životnosti a odolnosti oplocení proti vandalismu


III. UKLÁDÁ

ekonomickému odboru zajistit dofinancování rozdílu ceny,  OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF