Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.9
ze dne 23.05.2007

Usnesení k odvolání z funkce Mgr. Naděždy Zemanové, ředitelky Speciální mateřské školy Fialka.

Rada MČ

I. projednala odvolání Mgr. Naděždy Zemanové z funkce ředitelky Speciální mateřské školy Fialka v souvislosti se zrušením této organizace k 31.8. 2007


II. rozhodla odvolat z funkce k 31.8. 2007 Mgr. Naděždu Zemanovou, ředitelku Speciální mateřské školy Fialka pro zdravotně oslabené děti v souvislosti se zrušením této organizace k 31.8. 2007


III. ukládá personálnímu oddělení a odboru školství Úřadu městské části Praha 17 zúřadovat toto odvolání.

Tisk Export článku do PDF