Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.30
ze dne 28.01.2009

Usnesení k odvolání paní XY  k nezařazení žádosti o byt

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY, dříve bytem Bazovského 1120, Praha  - Řepy


II. neschvaluje žádost 


III. ukládá  OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF