Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.57
ze dne 15.06.2009

Usnesení k odvolání pana XY proti rozhodnutí RMČ Prahy17 o přidělení garážového stání č. XY v halových garážích v ul. Drahoňovského čp. 1192

Rada MČ

I. PROJEDNALA

odvolání proti rozhodnutí RMČ P 17 o přidělení garážového stání č. XY panu XY v přízemí halových garáží v ul. Drahoňovského čp. 1192, Praha - Řepy


II. REVOKUJE

usnesení RMČ Prahy 17 č. 60.36 ze dne 22. 4. 2009


III. SCHVALUJE

pronájem garážového stání č. XY v přízemí halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha-Řepy vzhledem k tomu, že na garážové stání č. XY byla už uzavřena nájemní smlouva s paní XY na základě její žádosti ze dne 20. 2. 2009. Nájemné je stanoveno ve výši 182,44 Kč/m2/rok + DPH


IV. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ Prahy 17

Tisk Export článku do PDF