Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.9
ze dne 27.06.2007

Usnesení k odvod odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu městské části v roce 2007

Rada MČ

I. projednala Odvod odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu městské části v roce 2007


II. stanovuje
1.odvod odpisů příspěvkových organizací do rozpočtu městské části dle tabulky č. 1
2.aby odvedená výše odpisů byla ve výdajích rozpočtu městské části zařazena do
příslušných kapitol v členění dle jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby
3. aby odvedená výše odpisů byla zařazena na položku 5901 - nespecifikované rezervy
a v případě potřeby byla použita na krytí rozpočtem nezajištěných výdajů v rámci
kapitoly.


III. ukládá odboru školství a kultury a oddělení zdravotnictví informovat ředitele příspěvkových organizací dle usnesení.
Tisk Export článku do PDF