Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.1
ze dne 10.12.2007

Usnesení k odměně ředitelů škol a KS Průhon za II. pololetí 2007

Rada MČ

I. projednala návrhy odměn ředitelů škol a KS Průhon s tím, že  upravila hodnocení ( počet bodů  ) u ředitelky KS Průhon

II. schvaluje výše odměn vyplácených vedoucím organizací z jejich rozpočtů s tím, že došlo k úpravě hodnocení ( počtu bodů ) u ředitelky KS Průhon

III. ukládá odboru školství a kultury, aby písemně informoval vedení příspěvkových organizací

Tisk Export článku do PDF