Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.35
ze dne 03.06.2009

Usnesení k nebytovému prostoru – garážová stání v halových garážích čp. 1192, Drahoňovského, Praha 6 – Řepy – připočítání DPH ve výši 19% k základnímu nájemnému

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA

s informací, že od 1. 4. 2009 se stala MČ Praha 17 plátcem DPH.


II. BERE NA VĚDOMÍ

stanovisko FÚ pro Prahu 6 ze dne 26. 5. 2009.


III. SCHVALUJE

připočítání 19% DPH k částce základního nájemného u nebytových prostor – garážové stání v domě čp. 1192, Drahoňovského, Praha 6 – Řepy od 1. 7. 2009 a ve smyslu zákona č. 235/2004Sb. v posledním znění.


IV.  UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vydat pokyn správní firmě Optimis k zajištění realizace platby DPH za nebytové prostory - garážová stání v domě čp. 1192, Drahoňovského, Praha 6 – Řepy od 1. 7. 2009

Tisk Export článku do PDF