Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.27
ze dne 06.03.2008

Usnesení k  žádosti paní XY  o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY nájemce bytu  o vel. 1+k.k. ve 2. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově , Praha 6 - Řepy o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu.


II. schvaluje zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  o vel. 1+k.k. ve 2. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy.


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatelku se stanoviskem rady.

Tisk Export článku do PDF