Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.24
ze dne 06.03.2008

Usnesení k  žádosti paní XY  o výměnu bytu za byt v domě určeném k odprodeji

Rada MČ

I. byla seznámena se žádostí paní XY, nájemkyně bytu  o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1052 v Nevanově ulici, o výměnu tohoto bytu za stejný byt v domě určeném k odprodeji


II. bere na vědomí tuto žádost


III.  ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatelku a založit žádost ke spisu v evidenci žádostí o výměnu bytů.

Tisk Export článku do PDF